– löner och personalfrågor

Räkna ut och betala löner

Löneprocesser kan vara tidskrävande, särskilt om företaget har flera medarbetare och kanske deltider, skiftarbeten eller timanställda. Detta kan vi sköta åt er, helt eller delvis. Tidsåtgången blir liten, eftersom vi har vanan inne. Vi har goda rutiner och är insatta i gällande regler och avtal, både för arbetare och tjänstemän.

Hjälp med kontrolluppgifter

Lägg ut de uppgifter på oss som du vill slippa. Kanske är det den årliga redovisningen av kontrolluppgifter och underlag för semesterersättning? Vi lyssnar på dina behov och ger förslag på hur verksamhetens frågor kan lösas så effektivt som möjligt.

Vem har rätt till semesterersättning?

Dessutom kan vi ge råd kring vad som är brukligt och lag vid anställning, avdragsgilla resor och förmåner, semesterersättning och annat som är bra att veta.

Den som är timanställd har till exempel rätt till 12 % semestertillägg på varje lönekrona, vilket ska betalas ut en gång om året eller i samband med varje månadslön.

Pensionsunderlag och försäkringar är ofta komplexa frågor. Vi samarbetar med både banker och försäkringsmäklare för att alltid ge rätt underlag och rätt kontakter för rådgivning.

Vi arbetar med de här frågorna dagligen. Kan vi göra det lättare för dig?