Redovisningsbyrå

Vi är med er in i framtiden


numbers by lönnmo

Information om ekonomiska frågor för ditt företag

Regeringen har lagt fram ett antal stödpaket riktade till företag för att få ekonomiskt stöd. 

Det mesta är beslutat, och processen med att söka stöd är i gång. Viss osäkerhet gäller fortfarande, och vi uppdaterar oss dagligen med de nyheter som kommer. Vi uppdaterar även kontinuerligt här på vår hemsida. Självklart hör du av dig om du vill prata med oss om vad som gäller för ditt företag. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa våra kunder i det kritiska läge som gäller.

Vi är mitt uppe i en kris, och vi måste hjälpas åt så att så många företag som det bara är möjligt kommer övervintra detta ❤️


Företagare är överlevare

"Få individer är så erfarna, så starka och så förberedda på att hantera motgångar och misslyckanden såväl som framgångar, som företagare. Krisen kommer att gå över och läget kan då komma att bli bättre för Sveriges mindre och växande företag. Och då finns det kanske ännu mer av historien att lära."

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.


Stöd till företag

Omställningsstöd 
Ytterligare ett stödpaket har nu presenterats från regeringen. De innebär att företag som senaste räkenskapsåret har haft en omsättning på minst 250 000 kr, och samtidigt har tappat mer än 30% av omsättningen i mars och april kan få stöd med sina fasta kostnader. Beslut kommer inte att tas förrän den 1 juli, så det kan dröja innan vi vet exakt hur stödet kommer se ut. Det vi vet är att stödet kommer proportioneras efter hur stort omsättningstappet varit. Ett exempel är att om omsättningen minskat med 50% får företaget en ersättning för de fasta kostnaderna med 37,5%. Fasta kostnader är tex hyra, leasingavgifter, it-kostnader. Det gäller inte löner, där finns redan stödet i form av permittering. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/


Slopat karensavdrag
Från och med 11/3 till 11/5 slopas karensavdraget. Arbetsgivaren behöver inte administrera detta, utan karensavdraget kommer som vanligt dras av på de anställdas löner. Den anställde kommer sedan själv få ansöka om ersättning via försäkringskassan.Som anställd får du en schablonersättning om 700 kronor före skatt, och som enskild firma får du 804 kronor före skatt. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
  
Krav på sjukintyg slopas 
Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden. Även vid vård av sjukt barn har sjukintyget slopats från dag 8.
I dagsläget kan du inte få ersättning om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se hur en sådan ersättning skulle kunna se ut. Ingenting är beslutat ännu. Så fort vi får mer information kommer vi att informera om det.
 
Staten tar över sjuklönekostnaderna dag 2-14 
Då sjukfrånvaron troligen kommer öka för de flesta tar staten över ansvaret för sjuklönekostnaderna i april och maj. Även du med enskild firma får ersättning, oberoende av vald karenstid. Observera att det gäller sjukfrånvaro från och med 1 april, så sjukfrånvaro i mars står fortfarande du som arbetsgivare för. Som arbetsgivare drar du av sjuklön som vanligt, och ersätts sedan via skattekontot. För lön som betalas ut i april får du alltså sjuklönen ersatt den 12 maj. 
 
Kortidspermittering 
Sedan tidigare var planen att 1 maj införa korttidsarbete, där arbetsgivaren, den anställda och staten gemensamt delar på kostnaden för att personalen går ner i tid. Detta utökas nu kraftigt genom att staten tar 75% av kostnaden för bruttolönen. Det kan ge en minskad lönekostnad på upp till 50% för arbetsgivaren.  Observera att det endast är för kontant bruttolön. Det gäller inte sociala avgifter eller andra tillkommande kostnader. Förslaget beräknas gälla från 7 april, men med retroaktiv verkan från 16 mars. Det har varit oklart om det har gällt ägare och familj till ägare, men nuvarande formulering är att det gäller alla anställda, dvs även ägaren i ett aktiebolag. Familj är endast undantagen om de är anställda av en enskild firma. Enskild firma är i nuläget helt undantagna för detta stöd. Även varslad och uppsagd personal kan permitteras. Ansökan kan göras på Tillväxtverkets hemsida från den 7 april. Här kan du läsa mer. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html 

Här kan du göra ett test om du kvalificerar dig till stödet:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/forbered-a...  

I maj utökas permitteringen till att gälla 80% av bruttolönen. Det kommer komma information från Tillväxtverket hur du kan utöka permitteringen, och troligtvis krävs ingen ny ansökan. 

Hur processen går till skiljer sig om du är ansluten till ett kollektivavtal eller inte. Det måste finnas stöd både lokalt och centralt, så kontakta din arbetsgivarorganisation så snart du behöver permittera. Om det inte finns något avtal på arbetsplatsen måste 70% av personalen godkänna permitteringen, och de som permitteras måste göra det på samma procentuella nivå. 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

Uppskov med skattebetalningar

Betalning av moms, preliminärskatt, källskatt och arbetsgivaravgifter i upp till tre månader kan skjutas upp i ett år. Gäller retroaktivt från 1 januari, så det är möjligt att få tillbaka redan inbetalda pengar.  Det kan ge en tillfällig lättnad i likviditeten så att t.ex. kommande löneutbetalningar kan genomföras. Observera att detta är ett lån, och påverkar inte resultatet. Den effektiva räntan är nu justerad till 3,1%. Kontakta oss om detta är nödvändigt för just dig, så tittar vi på vilken period som då är lämplig att använda detta för.När du loggar in på ditt skattekonto finns en länk till informationen, annars hittar du den här: 
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrund...
   
Sänkta arbetsgivaravgifter
För perioden mars-juni sänks arbetsgivaravgifterna till 10,21%, för löner upp till 25 000 kr. Det innebär att minskningen för alla (som idag betalar full arbetsgivaravgift) upp till 25 000 kr är 21,21%, men maximalt 5300 kr per person. Gäller upp till 30 anställda per företag.
Bolag med över 30 anställda kan nyttja åtgärderna, men lättnaden gäller alltså för max 30 anställda inom bolaget.
Beskedet är att arbetsgivaren inte behöver betala in avgiften, utan registrerar att den inte ska betalas in. I det här fallet handlar det exempelvis alltså inte om att betala in hela avgiften för att sedan få tillbaka lättnaderna retroaktivt.

Även enskilda firmor omfattas, 100 000 kr av inkomsten 2020 kommer beskattas med 10,21%, motsvarande fyra månadslöner om 25 000 kr. 

100% avsättning till periodiseringsfond i enskild firma
Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Uppskov med årsmoms
Mindre företag som betalar moms en gång om året får även dom nu uppskov med betalningen i upp till ett år.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter erbjuder regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.
Regeringen ska gå in och bära 50 % av en eventuell hyresnedsättning som hyresvärden ger hyresgästen, dock max 50 % av den fasta hyran. Stödet ska sökas i efterhand av hyresvärden och kommer att gälla för andra kvartalet 2020. Hyresgästen måste således diskutera med sin hyresvärd. Mer information och länk till de branscher som omfattas hittar du här https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html


VAD GÄLLER VID FRÅNVARO?

Många är oroliga, och en del vill kanske stanna hemma i förebyggande syfte. Du har som arbetsgivare ingen skyldighet att tillåta det, och behöver inte betala ut lön för sådan frånvaro.  Förutom ovan nämnda förändringar gäller vanliga regler vid frånvaro, även om någon annan i familjen är sjuk. Smittbärarpenning kräver sjukintyg. 

Här har du som arbetsgivare självklart möjlighet att ha en egen frånvaropolicy, och erbjuda arbete från hemmet där det är möjligt, men du kan inte heller tvinga någon som är frisk i övrigt att vara hemma utan lön.
 

Ha en dialog med personalen, här gäller det att vi alla hjälps åt!

 

Här finns mer information om frånvaro och vad som gäller:  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

Du har som arbetsgivare ett ansvar att hålla arbetsplatsen säker. Du ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Det kan tex vara att sätt upp anvisningar om avstånd, se till att det finns tvål och/eller handsprit, anpassa arbetstider för att undvika trängsel på arbetsplatsen eller i kollektivtrafiken. 

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-...

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV?

Varje företags situation är unik, då smittspridning och oro drabbar olika branscher på olika och ibland oförutsedda sätt.

  • Vid arbetsbrist. Innan du säger upp personal, titta på de olika stöd som finns. Vi hjälper dig beräkna de konsekvenser de olika alternativen kan få. 
  • Likviditetsbrist. Se över alternativen i stödpaketet. Prata med din bank. Se över amorteringar och eventuella stödlån. Be leverantörer om längre kredittid. Bevaka dina kundfordringar och sätt snabbt in åtgärder. Kan du be om förskott eller fakturera oftare? Det viktiga är att ha en samlad bild över betalningsförmågan.
  • Sätt ner preliminärskatten om du tror att årets resultat kommer påverkas. Vi hjälper dig att upprätta en preliminärdeklaration.
  • Ta reda på vad din branschorganisation, arbetsgivarorganisation säger och har för förslag på lösningar.
  • Tala med din hyresvärd. Finns möjlighet till reducerad hyra i några månader? 
  • Täcker din företagsförsäkring ev avbrott pga frånvaro, materialbrist m.m. Kollar med ditt försäkringsbolag.

NEDAN FINNS LÄNKAR TILL SIDOR MED BRA INFORMATION OCH HJÄLPMEDEL:

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Om det är frågor som inte är inom vårt kompetensområde har vi ett brett nätverk och hjälper dig till rätt person.

NUMBERS BY LÖNNMO

redovisning | skatt
lön | affärsrådgivning

KONTAKTA OSS

Mail: hej@nbyl.se
Telefon: 0155-37400

ADRESS

numbers by lönnmo
Gästabudsvägen 8
611 31 Nyköping