Redovisningsbyrå

Vi är med er in i framtiden


numbers by lönnmo

Information om ekonomiska frågor för ditt företag

19 mars beslutade riksdagen om det stödpaket som presenterades veckan innan. 

Det är fortfarande oklart hur vissa av åtgärderna ska genomföras praktiskt, men här informerar vi sammanfattat det vi vet i skrivande stund. Vi kommer uppdatera kontinuerligt här på vår hemsida. Självklart hör du av dig om du vill prata med oss om vad som gäller för ditt företag. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa våra kunder i det kritiska läge som gäller.

Vi är mitt uppe i en kris, och vi måste hjälpas åt så att så många företag som det bara är möjligt kommer övervintra detta ❤️


Företagare är överlevare

"Få individer är så erfarna, så starka och så förberedda på att hantera motgångar och misslyckanden såväl som framgångar, som företagare. Krisen kommer att gå över och läget kan då komma att bli bättre för Sveriges mindre och växande företag. Och då finns det kanske ännu mer av historien att lära."

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.


Stödpaketet

 • Krav på sjukintyg slopas 
  Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden. Även vid vård av sjukt barn har sjukintyget slopats från dag 8.
  I dagsläget kan du inte få ersättning om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se hur en sådan ersättning skulle kunna se ut. Ingenting är beslutat ännu. Så fort vi får mer information kommer vi att informera om det.

 

 • Staten tar över sjuklönekostnaderna dag 2-14 
  Då sjukfrånvaron troligen kommer öka för de flesta tar staten över ansvaret för sjuklönekostnaderna i april och maj. Även du med enskild firma får ersättning, oberoende av vald karenstid. Observera att det gäller sjukfrånvaro från och med 1 april, så sjukfrånvaro i mars står fortfarande du som arbetsgivare för. 

 

 • Kortidspermittering 
  Sedan tidigare var planen att 1 maj införa korttidsarbete, där arbetsgivaren, den anställda och staten gemensamt delar på kostnaden för att personalen går ner i tid. Detta utökas nu kraftigt genom att staten tar 75% av de ökade kostnaderna. Det kan ge en minskad lönekostnad på upp till 50% för arbetsgivaren.  Observera att det endast är för kontant bruttolön. Det gäller inte sociala avgifter eller andra tillkommande kostnader. Förslaget beräknas gälla från 7 april, men med retroaktiv verkan från 16 mars. Det har varit oklart om det har gällt ägare och familj till ägare, men nuvarande formulering är att det gäller alla anställda, dvs även ägaren i ett aktiebolag. Familj är endast undantagen om de är anställda av en enskild firma. Enskild firma är i nuläget helt undantagna för detta stöd. Även varslad och uppsagd personal kan permitteras. Ansökan kan göras på Tillväxtverkets hemsida från den 7 april. Här kan du läsa mer. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor. 
  

 • Uppskov med skattebetalningar
  Betalning av moms, preliminärskatt, källskatt och arbetsgivaravgifter i upp till tre månader kan skjutas upp i ett år. Gäller retroaktivt från 1 januari, så det är möjligt att få tillbaka redan inbetalda pengar.  Det kan ge en tillfällig lättnad i likviditeten så att t.ex. kommande löneutbetalningar kan genomföras. Observera att detta är ett lån, och påverkar inte resultatet. Räntan är 1,25% men avgift på 0,3% kommer tas ut månadsvis, vilket gör att den effektiva räntan kommer bli 6,6%. Kontakta oss om detta är nödvändigt för just dig, så tittar vi på vilken period som då är lämplig att använda detta för. Arbetet med detta kommer inte inledas förrän den 7 april. Det finns redan i dagsläget möjlighet att få uppskov med skattebetalningar på grund av betalningssvårigheter. Det är baserat på nuvarande regler, men Skatteverket har hjälpt till med en tolkning just på grund av Coronavirusets effekter. När du loggar in på ditt skattekonto finns en länk till informationen, annars hittar du den här: 
 • https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html
  För dig som är kund hos oss kommer vi nu få anstånd med alla inkomstdeklarationer till den 15 juni. Tidigare skulle de deklarationer som skulle lämnas på papper ha ett anstånd till 18 maj. Om du inte har anstånd är det fortfarande 4 maj som gäller. 
  


Nya förslag 25 mars


Sänkta arbetsgivaravgifter

För perioden mars-juni sänks arbetsgivaravgifterna till 10,21%, för löner upp till 25 000 kr. Det innebär att minskningen för alla (som idag betalar full arbetsgivaravgift) upp till 25 000 kr är 21,21%, men maximalt 5300 kr per person. Gäller upp till 30 anställda per företag.
Bolag med över 30 anställda kan nyttja åtgärderna, men lättnaden gäller alltså för max 30 anställda inom bolaget.
Beskedet är att arbetsgivaren inte behöver betala in avgiften, utan registrerar att den inte ska betalas in. I det här fallet handlar det exempelvis alltså inte om att betala in hela avgiften för att sedan få tillbaka lättnaderna retroaktivt.
Det är oklart vad som gäller för löner som redan betalats ut. Beskedet är vidare att mer information kommer att komma från Skatteverket.
För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 


Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. De var tydliga vid presentationen med att det fortfarande krävs någon form av säkerhet.


100% avsättning till periodiseringsfond i enskild firma
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster


Uppskov med årsmoms
Mindre företag som betalar moms en gång om året får även dom nu uppskov med betalningen i upp till ett år.


Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. 
Regeringen ska gå in och bära 50 % av en eventuell hyresnedsättning som hyresvärden ger hyresgästen, dock max 50 % av den fasta hyran. Stödet ska sökas i efterhand av hyresvärden och kommer att gälla för andra kvartalet 2020. Hyresgästen måste således diskutera med sin hyresvärd. Exakt vilka branscher det gäller är inte specificerat.


VAD GÄLLER VID FRÅNVARO?

Många är oroliga, och en del vill kanske stanna hemma i förebyggande syfte. Du har som arbetsgivare ingen skyldighet att tillåta det, och behöver inte betala ut lön för sådan frånvaro.  Förutom ovan nämnda förändringar gäller vanliga regler vid frånvaro, även om någon annan i familjen är sjuk. Smittbärarpenning kräver sjukintyg. 

Här har du som arbetsgivare självklart möjlighet att ha en egen frånvaropolicy, och erbjuda arbete från hemmet där det är möjligt, men du kan inte heller tvinga någon som är frisk i övrigt att vara hemma utan lön.
 

Ha en dialog med personalen, här gäller det att vi alla hjälps åt!

 

Här finns mer information om frånvaro och vad som gäller:  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Generellt när det gäller personal kommer det förhoppningsvis mer information om hur eventuella permitteringar och sjuklönebetalningar ska gå till rent praktiskt.VAD KAN DU GÖRA SJÄLV?

Varje företags situation är unik, då smittspridning och oro drabbar olika branscher på olika och ibland oförutsedda sätt.

 • Vid arbetsbrist. Innan du säger upp personal, titta på de olika stöd som finns. Vi hjälper dig beräkna de konsekvenser de olika alternativen kan få. 
 • Likviditetsbrist. Se över alternativen i stödpaketet. Prata med din bank. Se över amorteringar och eventuella stödlån. Be leverantörer om längre kredittid. Bevaka dina kundfordringar och sätt snabbt in åtgärder. Kan du be om förskott eller fakturera oftare? Det viktiga är att ha en samlad bild över betalningsförmågan.
 • Sätt ner preliminärskatten om du tror att årets resultat kommer påverkas. Vi hjälper dig att upprätta en preliminärdeklaration.
 • Ta reda på vad din branschorganisation, arbetsgivarorganisation säger och har för förslag på lösningar.
 • Tala med din hyresvärd. Finns möjlighet till reducerad hyra i några månader? 
 • Täcker din företagsförsäkring ev avbrott pga frånvaro, materialbrist m.m. Kollar med ditt försäkringsbolag.

NEDAN FINNS LÄNKAR TILL SIDOR MED BRA INFORMATION OCH HJÄLPMEDEL:

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Om det är frågor som inte är inom vårt kompetensområde har vi ett brett nätverk och hjälper dig till rätt person.

NUMBERS BY LÖNNMO

redovisning | skatt
lön | affärsrådgivning

KONTAKTA OSS

Mail: hej@nbyl.se
Telefon: 0155-37400

ADRESS

numbers by lönnmo
Gästabudsvägen 8
611 31 Nyköping