Integritetspolicy

Senast uppdaterad 221125

För oss på numbers by lönnmo AB är det viktigt att du hålls informerad och känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi samlar in och varför. Här följer en översikt. Om du har frågor eller önskar veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss!

Behandling av personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter följer vi reglerna i EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som handlar om att ha bra rutiner vid hantering av personuppgifter samt dess anknytande svenska lagstiftning. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag

 

Vid frågor om numbers by lönnmo AB’s personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på hej@nbyl.se.


Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Vi på numbers by lönnmo AB hjälper våra kunder med redovisningstjänster inklusive bokslut och skatt, lönetjänster, samt affärsrådgivning och administration. Det innebär att vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter rörande administrationen av vår egen verksamhet, likt du som kund är för ditt företag.


Vi är personuppgiftsbiträde i förhållande till dig som kund för uppgifter som vi lagrar för din räkning avseende dina kunder, anställda osv.


Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en levande person.

Vi behandlar personuppgifter som vi får av dig eller ditt företag inför och under uppdrag, med den rättsliga grunden att fullgöra avtal och laglig grund kopplat till vårt arbete.

 

Vilka kategorier som ska behandlas varierar beroende på hur uppdraget mot den personuppgiftsansvarige är utformat. Exempel på uppgifter som behandlas i samband med uppdragen är:

 • Kontaktuppgifter såsom till exempel namn, e-postadress och adress.
 • Faktureringsinformation såsom till exempel kundnummer, adress och referens
 • Personaluppgifter såsom personnummer, adress, bankkontonummer samt personuppgifter om hälsa såsom sjukfrånvaro.
 • Känsliga uppgifter såsom till exempel uppgifter som avslöjar religiös övertygelse, politiska åsikter och medlemskap i fackförening kan behandlas av personuppgiftsbiträdet beroende på hur uppdraget är utformat.

 

Kategorier av registrerade som personuppgiftsbiträdet kommer att behandla personuppgifter om.

 • Den personuppgiftsansvarige om denne är enskild firma
 • Den personuppgiftsansvariges anställda, styrelsemedlemmar och ägare, kunder, medlemmar och leverantörer samt andra kategorier av registrerade som den personuppgiftsansvarige beslutar.
 • Beroende på vilken verksamhet den personuppgiftsansvarige bedriver kan personuppgiftsbiträdet komma att behandla personuppgifter om minderåriga.


Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Information från Skatteverket som behövs som underlag i leverans av våra tjänster
 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.  


Syfte med behandlingen

Personuppgifterna som du eller ditt företag lämnar ut till oss är sådana vi använder till våra kundregister och är nödvändiga för att uppfylla uppdraget. Det är personuppgifter som vi behöver för att utföra de uppdrag du beställer av oss. Om du undrar över något syfte kring behandling av personuppgifter kontakta hos gärna.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada.


Lagring av personuppgifter

numbers by lönnmo AB sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att leverera tjänsterna eller för att uppfylla ändamålet i vilket datan samlades in, därefter anonymiseras uppgifterna från systemen och/eller antalet personer med åtkomst begränsas. Vidare kan personuppgifter sparas under längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.
numbers by lönnmo AB är en auktoriserad redovisningsbyrå och följer därmed svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. I vårt uppdrag till dig är vi skyldiga att lagra personuppgifter i 10 år.


Tredje part/utlämning av personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vi samarbetar med flertal bolag (underbiträden) som erbjuder digitala tjänster för bokföring, lönehantering, redovisning och hantering av underlag (såsom kvitton) för bokföring. Därigenom delar vi personuppgifterna med dessa som tredje part som har backuper utanför Sveriges gränser. Kontakta oss för att få mer information om vilka system som används och hur.

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som erbjuder betallösningar som kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

Registerutdrag & rättelse

Du som kund har vissa rättigheter rörande hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill veta vilken information vi har om dig kan vi lätt se det i våra program och du har enligt GDPR rätt att få ta del av den informationen en gång per år. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna vi har om du anser att de är felaktiga. Vidare har vi som företag en skyldighet att rätta uppgifter som det framkommer är felaktiga, missvisande eller ofullständiga.


Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritespolicyn?

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig. Det kan exempelvis gälla ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter. I dessa fall kommer du att informeras via e-post (i de fall du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.